Komunikacja ze sterownikiem benzynowym

Wersje sterownika wyższe niż 3.0.E  obsługiwane przez program w wersji Diego LS 3.0.6.x posiadają możliwość komunikacji ze sterownikiem systemu benzynowego. Aby móc skorzystać z tej funkcjonalności należy połączyć urządzenia za pomocą specjalnego Adaptera OBD co jest czynnością bardzo prostą bo dokonuje się jej za pomocą gotowych złącz. Sterownik Diego LS korzystając z informacji przekazywanych przez ECU benzyny może na bieżąco dokonywać korekt składu mieszanki, powodując że systemy są jeszcze bardziej zintegrowane. Dzięki funkcji aktualizacji wszystkie wcześniejsze wersje sterownika mogą korzystać z dobrodziejstw połączenia systemów benzynowego i gazowego.